Salina Akhter: "Παρέχοντας το εὖ ζῆν στην Τρίτη Ηλικία"- του Δημήτρη Γκαντίδη

Ονομάζεται Τρίτη Ηλικία. Περιγράφει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το εύρος του οποίου αυξάνεται διαρκώς χάρη στην άνοδο του προσδόκιμου ζωής. Τι βιώνει όμως η πλειοψηφία αυτών των παλαίμαχων της ζωής; Προβλήματα υγείας σε συνδυασμό με ένα χαμηλό έως ανύπαρκτο εισόδημα. Δυσβάστακτες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. Κόστος διαβίωσης, που φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη. Από την άλλη πλευρά, το κράτος αδυνατεί να παράσχει ένα επαρκές πρόγραμμα στήριξης. Μόνη λύση αποτελούν οι ολοένα και πιο απομακρυσμένοι συγγενείς λόγω της συρρίκνωσης του θεσμού της οικογένειας. Υπάρχει λύση σε ένα τόσο ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα;

Το Μπαγκλαντές προσφέρει μια αξιόλογη πρόταση στο πρόσωπο της Salina Akhter, μιας από τις πιο δραστήριες και καινοτόμες γυναίκες της χώρας της. Μέσω του οργανισμού Subarta Trust η Salina προσφέρει στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας ίση πρόσβαση σε οίκους ευγηρίας και πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης πόρων, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο κέντρων φιλοξενίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, παρέχοντάς τους στέγη, εξατομικευμένη φροντίδα, σίτιση και ιατρική περίθαλψη. 

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην αποδοτική χρήση οικονομίας κλίμακας. Μέσα από το πρόγραμμα Swapnolok Peace Valley (SPV), ηλικιωμένοι με μέσα και υψηλά εισοδήματα στεγάζονται σε αυτόνομες κατοικίες, όπου τους παρέχεται αξιοπρεπής διαμονή και φροντίδα. Από τις μηνιαίες τους καταβολές, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για φιλοξενία ατόμων χαμηλότερων εισοδημάτων και απόρων σε ένα κεντρικό κτίριο με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και τις ίδιες παροχές. Όλοι οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε μια κεντρική κλινική, καθώς επίσης σε χώρους άθλησης και δραστηριοτήτων. Μάλιστα, η Salina έχει προχωρήσει στη δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Μέσα από αυτά, οι ηλικιωμένοι συνάπτουν συνεργασίες με εταιρίες κατασκευής προϊόντων (π.χ. ένδυσης) ή δημιουργούν χειροποίητες κατασκευές, τις οποίες στις συνέχεια πωλούν στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα επίπεδο ζωής, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας αγκαλιάζοντας ταυτόχρονα την αξιοπρέπεια και τη δημιουργικότητά τους. 

Η στελέχωση των εγκαταστάσεων γίνεται με τρόπο που επίσης βοηθά την τοπική κοινωνία. Προχωρώντας στη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης ατόμων υπεύθυνων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, καλούνται άπορες γυναίκες, οι οποίες αδυνατούν να φροντίσουν τα παιδιά και τους γονείς τους, να σπουδάσουν και να επανδρώσουν τις εγκαταστάσεις. Μάλιστα, σε συνεργασία με το κρατικό πανεπιστήμιο της Alabama παρέχεται η τεχνογνωσία και η απαραίτητη πιστοποίηση, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να εργαστούν και εκτός της χώρας.  Κάθε φροντιστής αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου. Από τις καταβολές των ενοίκων των εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται η παροχή μισθού στους φροντιστές, καθώς και οικονομικού πλάνου συνταξιοδότησής τους. Επίσης, προσφέρεται στέγη στα ηλικιωμένα προστατευόμενα μέλη αυτών, καθώς και εκπαίδευση στα παιδιά τους. Στόχος του κέντρου εκπαίδευσης είναι να αποφοιτούν 40 εξειδικευμένοι φροντιστές το χρόνο.

Η Salina προχωρά και ένα βήμα παραπέρα. Καλεί ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας με αντάλλαγμα τη στέγαση και φροντίδα των εργαζομένων σε αυτές μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ακόμα και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην ανέγερση των κτιρίων, αν συνεισφέρουν οικονομικά στο εγχείρημα, μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικοί ένοικοι αυτών, να μισθώσουν μέρος αυτών ή και να το πουλήσουν, πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και μετά από συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου φιλοξενίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή 16 επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανοικοδόμηση 16 αυτόνομων κατοικιών για μελλοντική στέγαση των ιδίων εκεί, με ένα κεντρικό κτίριο 13 ορόφων, έξι από τους οποίους θα έχουν διαμερίσματα για απόρους. Συνολικά οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενήσουν 350 ενοίκους.

Το όραμα της Salina Akhter προσβλέπει σε μια γενικότερη κοινωνική αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η τρίτη ηλικία. Για να το πετύχει αυτό παρέχει υποστήριξη και σε άτομα εκτός των κέντρων φιλοξενίας, τα οποία διαθέτουν μεν στέγη, έχουν όμως ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με την κυβέρνηση, προκειμένου να θεσμοθετηθούν προδιαγραφές κατοχυρωμένες με τη μορφή κωδικών. Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για ηλικιωμένους πιστοποιώντας ότι ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η Salina Akhter και ο οργανισμός Subarta Trust προτείνει λύσεις κοινωνικής ευημερίας. Φροντίζει όχι μόνο για το ζῆν, αλλά και για το εὖ ζῆν της τρίτης ηλικίας. Αξίζει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της.