Karin Ressel "Όταν ο επαγγελματικός προσανατολισμός συναντά τις ατομικές μας δεξιότητες" της Αθηνάς Αυγουλαδάκη

Η Karin Ressel επινόησε μια σειρά πρακτικών εκπαιδευτικών ενοτήτων (Berufsparcours®) που προσομοιάζουν με την εργασιακή πραγματικότητα με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τους νέους να προσδιορίσουν τις δυνατότητες τους και να ετοιμαστούν πρακτικά για μια μελλοντική καριέρα.

Στη Γερμανία οι εργοδότες πολλών επιχειρήσεων αδυνατούσαν να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα μέσα από τα προγράμματα μαθητείας. Απέδιδαν το γεγονός στην έλλειψη μιας κατάρτισης όπου συνδυαζόταν η πρακτική γνώση με τις δεξιότητες των αιτούντων. Έτσι μέσα στα προσεχή έτη ήταν ορατός ο κίνδυνος έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού γεγονός που θα διατηρούσε την ανεργία των νέων σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Τα μη ευέλικτα προγράμματα σπουδών των σχολείων, επικεντρωμένα στη θεωρία και ελάχιστα στην πρακτική, με μηδαμινά  μέσα και πόρους αδυνατούσαν να λύσουν το πρόβλημα από μόνα τους. Επιπλέον σπάνια βοηθούσαν ενεργά τους μαθητές στο να ανακαλύψουν το προσωπικό τους ταλέντο και να το μεταφράσουν σε σωστή επιλογή εργασίας. Από τα 150 και πλέον κέντρα μαθητείας στη Γερμανία οι περισσότεροι μαθητές κατέληγαν να κάνουν αίτηση στα 15 με 20 ποιο γνωστά αγνοώντας ακόμα και τι πραγματικά να περιμένουν από αυτά.

Μεταξύ των δύο φύλων μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπιζαν οι γυναίκες που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν τεχνολογικές ειδικότητες καθώς τόσο η εκπαίδευση όσο και τα εργασιακά θέματα του κλάδου επικεντρώνονταν στους άνδρες.

Μετά από σπουδές που έκανε η Karin αρχικά στην διοίκηση επιχειρήσεων και μετά από 8 χρόνια εμπειρίας ως επαγγελματικός σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Άμυνας της Γερμανίας επικεντρώθηκε στην παιδαγωγική εκπαίδευση και σχεδίασε το Berufsparcours® με στόχο την επίλυση ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μια ημερήσια επίσκεψη τους σε μεμονωμένους σταθμούς εκπαίδευσης μπορούσαν να δοκιμάσουν διαφορετικά τεχνολογικά επαγγέλματα όπως μηχανικός, αστυνομικός ή γραμματέας, με ένα πολύ πρακτικό τρόπο. 

Για να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια και αποτελεσματική παρέμβαση προς όφελος της νεολαίας η Karin συνεργάστηκε με τα σχολεία προκειμένου οι εκπαιδευτικές της ενότητες και μια σειρά αντίστοιχων προς αυτές εργαλείων να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών. 

Έχοντας και η ίδια ως γυναίκα αποθαρρυνθεί στο παρελθόν να ακολουθήσει τον τεχνολογικό κλάδο στον οποίο είχε έφεση ιδρύει το 1994 το συνεταιρισμό γυναικών SEFRA (το 2000 μετονομάστηκε σε Technikzentrum) ώστε να ενθαρρύνει μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης κορίτσια αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές ειδικότητες.

Σε στενή συνεργασία με τους εργοδότες (μεταξύ αυτών μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας) και μέσα από συντονισμένες προσπάθειες η Karin εισήγαγε τις εκπαιδευτικές της ενότητες και στις εταιρίες. Ενσωμάτωσε το επαγγελματικό της πρόγραμμα στις τοπικές ημέρες καριέρας και στις διαδικασίες πρόσληψης των εταιριών. Οι μέχρι τότε πρακτικές πρόσληψης από μια αδιάφορη διαδικασία συμπλήρωσης μιας αίτησης μετατράπηκαν σε μια διαδικασία που συμπεριελάμβανε την προσωπική προσέγγιση και τα προσόντα ευρύτερων και πιο στοχευμένων ομάδων. Επιτράπηκε έτσι η άμεση και σε πρακτική βάση, αλληλεπίδραση μεταξύ εργοδοτών που προσλαμβάνουν και των ατόμων που ζητούν εργασία. 

 

Το όφελος για τις εταιρίες εστιάζεται κυρίως στη μείωση του υψηλού κόστους διαχείρισης χιλιάδων αιτήσεων πρόσληψης ετησίως  με ελάχιστες ενδείξεις για το αν το άτομο έχει το επιθυμητό ταλέντο και τις δεξιότητες για τη θέση. Η Karin είχε υπολογίσει ότι 1.000 νέοι που αιτούνται σε 100 εταιρίες κοστίζουν στις εταιρίες αυτές  περίπου 2εκ. ΕUR κατά την αρχική τους διαλογή.