Jérémy Lachal- "Γιατί η χώρα του βιβλίου δε γνωρίζει σύνορα!"-της Στέλλας Αντωνίου

Μια φορά και έναν καιρό όπως λεν’ τα παραμύθια, ζούσε ένα αγόρι που το λέγανε Τζέρεμι. Όλοι ξέρανε καλά πως λάτρευε τα βιβλία και την τεχνολογία. Βαδίζοντας, λοιπόν, στη ψηφιακή εποχή άρχισε να αναζητά μια χώρα χωρίς σύνορα!  Ποια θα ήταν αυτή η χώρα; Μα φυσικά, η χώρα του βιβλίου!

Ήταν το 2007, όταν ο ήρωάς μας ξεπήδησε από το παραμύθι και δημιούργησε τις Βιβλιοθήκες Χωρίς Σύνορα (Bibliothèques Sans Fronitères,  www.bibliosansfrontieres.org). Πρόκειται για μία μη-κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει την πρόσβαση στην πληροφορία, στην εκπαίδευση, καθώς και τη διατήρηση πολιτισμών και τοπικών χαρακτηριστικών μέσα από τη δημιουργία, την υποστήριξη και την ανάπτυξη βιβλιοθηκών. Οι Βιβλιοθήκες Χωρίς Σύνορα αποτελούν βιβλιοθήκες-πρότυπα του 21ου αιώνα, και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στις κοινωνίες ως βασικοί φορείς της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη ως προς τη βελτίωση της υγείας, την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών δια βίου μάθησης. 

Ποιο ήταν το πρόβλημα που είχε εντοπίσει ο Τζέρεμι; 

- Αποκλεισμός, απομόνωση και αδράνεια που αντιμετωπίζουν ευάλωτα άτ

ομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, μη προνομιούχες περιοχές σε ανεπτυγμένες χώρες, κλπ.). 

 

- Δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμοί εστιάζουν τις προσπάθειές τους για την κάλυψη των βασικών αναγκών - τροφή, υγεία, στέγη, ασφάλεια για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Όταν όμως αυτές οι προτεραιότητες έχουν εκπληρωθεί, οι κοινότητες δε διαθέτουν τα εργαλεία και τους φυσικούς χώρους για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς.  

 

Ποια πρωτοβουλία πήρε λοιπόν, ο Τζέρεμι;

Εμπνεύστηκε το «Ideas Box», το οποίο αποτελεί ένα χώρο εκπαίδευσης, πολιτισμού και επικοινωνίας. Είναι ένα κινητό κέντρο πρόσβασης σε πληροφορία σε μορφή μεγάλης εργαλειοθήκης. Τοποθετείται πάνω σε δυο παλέτες και μέσα σε 20 μόνο λεπτά μπορεί να στηθεί και να αποσυναρμολογηθεί. Και τι περιλαμβάνει; Υπολογιστές και ταμπλέτες, σύνδεση σε διαδίκτυο, εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, δυνατότητα κινηματογραφικής προβολής, παροχή πληροφοριών κλπ. 

Μέσα σε  επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 300 πρότζεκτ σε 20 διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Τα «Κουτιά Ιδεών» έχουν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους διεθνείς οργανισμούς, τις δημόσιες αρχές και τους επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο. 

Το επόμενο στάδιο του Τζέρεμι είναι να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της δράσης των Βιβλιοθηκών Χωρίς Σύνορα για να καταστήσει δυνατή την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις πληροφορίες σε όλες τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι πρόσφυγες, οι άστεγοι, οι φυλακισμένοι, και άλλοι. Για να γίνει αυτό, ο Τζέρεμι διευκολύνει την ανάδυση μιας νέας γενιάς «πολιτιστικών επιχειρηματιών» με τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες για τη δημιουργία βιώσιμων, τοπικών, καινοτόμων και εύστοχων πολιτιστικών κέντρων σε περιθωριοποιημένες περιοχές στις ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, δημιουργεί πυρήνες για μόνιμες τοπικές βιβλιοθήκες.

Επιπλέον, θέτει την πρόσβαση στην πληροφορία και τον πολιτισμό στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας με αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, με την εκστρατεία «Επείγον της ανάγνωσης» κινητοποίησε πάνω από 4.000 ανθρώπους!

«Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται», είχε πει ο Κικέρων.

Και ζήσαν αυτοί καλά και μείς ακόμα καλύτερα, χαμένοι στους θησαυρούς της γνώσης…