Danielle Desguées "Ένα συμβουλευτικό δίκτυο που μετατρέπει καινοτόμες ιδέες σε υγιείς επιχειρήσεις"- της Αθηνάς Αυγουλαδάκη

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η ίδρυση των Καταστημάτων  Διοίκησης (Boutique de Gestion) και η καθιέρωση του Συμβούλου Επιχειρηματικότητας ως επάγγελμα από την Danielle Desguées φέρνει μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα στη Γαλλία κάνοντας εφικτό να γίνει επιχειρηματίας οποιοσδήποτε το επιθυμεί. 

Από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι  τα τέλη της δεκαετίας του ’70  το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό κατεστημένο της χώρας αποθάρρυνε κάθε προσπάθεια σύστασης και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κάτω από ένα γενικότερο φόβο προς την επιχειρηματικότητα.

Στην ιδέα του αρνητικού κοινωνικού αντίκτυπου μιας αποτυχημένης επένδυσης στον ιδιωτικό τομέα, οι Γάλλοι στρέφονταν κυρίως σε θέσεις και υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης πιστεύοντας ότι προσέφεραν επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχία. Μέρος αυτής της στάσης οφειλόταν και στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως βαθμίδας μιας και πρόβαλλε τη γνώση και τον πολιτισμό παρά την πρωτοβουλία και την ηγεσία. Το επιχειρηματικό κατεστημένο πάλι φοβούμενο αύξηση του ανταγωνισμού εκμεταλλευόταν την υπεραντιπροσώπευση του σε δημόσιους φορείς, όπως εμπορικά επιμελητήρια, μπλοκάροντας κάθε νέα προσπάθεια. Επιπλέον οι Τράπεζες – περισσότερες από τις οποίες την εποχή εκείνη ήταν κρατικές ή συνεταιριστικές – στην πλειοψηφία τους δεν επένδυαν σε μια νέα εταιρία. 

Αποτέλεσμα του γενικότερου αρνητικού κλίματος ήταν, η αποθάρρυνση κάθε προσπάθειας υποψήφιων επιχειρηματιών να ιδρύσουν ή να διατηρήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τους. Η ίδια η Γαλλική Κυβέρνηση, ελπίζοντας να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την καινοτομία της χώρας, επένδυε μεγάλα ποσά σε κρατικοποιημένες εταιρίες παραβλέποντας την δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Με την ιδιότητα της δημοσιογράφου το 1977, η Danielle κάνει μια έρευνα μεταξύ των επιχειρηματιών της χώρας. Τα αποτελέσματα της αναδεικνύουν τα κοινά προβλήματα όσων προέρχονται κυρίως από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και των start-up επιχειρήσεων που προσπαθούν να πετύχουν και να αντέξουν στο χρόνο. Έχοντας μεγαλώσει σε επιχειρηματικό περιβάλλον, με οικονομικές σπουδές και ούσα επιτυχημένη επιχειρηματίας από νεαρή ηλικία η ίδια, αντιλαμβάνεται αμέσως την ανάγκη των επιχειρηματιών αυτών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρηματοοικονομικά, νομικά ζητήματα και ζητήματα management. 

Το 1979 οργανώνοντας μαζί με τους συνεργάτες μια επιτυχημένη εκδήλωση εθνικής εμβέλειας στη Λιλ συγκεντρώνει πάνω από 2.500 επιχειρηματίες στους οποίους παρέχονται δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έτσι εισάγει για πρώτη φορά στην Γαλλία, την ιδέα ενός εθνικού δικτύου «ανοιχτών» καταστημάτων και εφεύρει το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρηματικότητας. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, δημιουργεί ανοιχτές γραμμές συμβουλευτικής επικοινωνίας, προσφέροντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιχειρηματική σκέψη, ανάλυση προσωπικών δυνατοτήτων καθώς και διερεύνησης της σχέσης του κάθε ατόμου με τον παράγοντα εργασία και την προθυμία του να αναλάβει ρίσκα. 

Τα αποτελέσματα του δικτύου «ανοιχτών» καταστημάτων της Danielle γίνονται άμεσα ορατά καθώς αυξάνεται δραστικά το ποσοστό των εταιριών που αποκτούν πρόσβαση στον οικονομικό δανεισμό  και πετυχαίνουν σε βάθος χρόνου. Για το λόγο αυτό αγκαλιάζονται από τη τοπική κοινωνία και τους φορείς. Η ίδια η Κυβέρνηση με την Πετρελαϊκή Κρίση (1973 και 1979) αποσκοπώντας στη γρήγορη μείωση της αυξημένης ανεργίας επιδοτεί το εγχείρημα δίνοντας του τη δυνατότητα να βοηθά στη σύσταση περισσότερων νέων επιχειρήσεων. 

Οι οργανωμένες ομαδικές δραστηριότητες, τα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης που προσφέρουν τα ανοιχτά καταστήματα οδηγούν κάθε χρόνο σχεδόν 100.000 ανθρώπους στο να επανεξετάσουν την επιχειρηματική τους ταυτότητα. Tα συμπεράσματα της επανεξέτασης οδηγούν στη δημιουργία επιχειρήσεων, στη σύσταση προγραμμάτων κατάρτισης, εκπόνησης νέων επαγγελματικών σχεδίων και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.

Με το πρωτοποριακό εγχείρημα της Danielle άρχισε να απαλείφεται το κοινωνικό στίγμα του επαγγέλματος του επιχειρηματία. Η νεολαία σταδιακά αποδέχθηκε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα και τέθηκαν οι βάσεις ώστε να εισαχθεί η επιχειρηματικότητα στα σχολικά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσεγγίζοντας 30.000 νέους ετησίως. 

Στο διάστημα λειτουργίας του το δίκτυο των «ανοιχτών» καταστημάτων έχει βοηθήσει περισσότερους από 200.000 επιχειρηματίες. Σήμερα αποτελείται από 400 σημεία σε όλη τη Γαλλία τα οποία απασχολούν περίπου 1.000 επαγγελματίες και 750 εθελοντές Συμβούλους Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι υποδέχονται πάνω από 70.000 υποψήφιους επιχειρηματίες και υποστηρίζουν τη δημιουργία περισσότερων από 15.000 εταιριών ετησίως.