Το έργο μας

Ο αντίκτυπος των Ashoka Fellows 10 χρόνια μετά από την εκλογή τους:

  • 56% έχουν επηρεάσει την εθνική πολιτική

  • 93% έχουν δει την ιδέα τους να αντιγράφεται από άλλους

  • 2 έχουν τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης

 

 

Παγκόσμιες Αναφορές:

 

Η Παγκόσμια Μελέτη Απολογισμού του έργου του οργανισμού, προσφέρει μια επισκόπηση των κοινωνικών επιπτώσεων των Ashoka Fellows σε όλο τον κόσμο για το 2013. Η μελέτη παρέχει στατιστικά στοιχεία και παραδείγματα για το πως κορυφαίοι κοινωνικοί επιχειρηματίες αλλάζουν την κοινωνία στο σύνολό της. Οι Ashoka Fellows είναι απίστευτα επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων τους και επιδιώκουν να υλοποιήαουν τα οράματα και τους στόχους τους εδώ και δεκαετίες. Θεωρούνται ηγέτες στους τομείς τους και είναι πρότυπα για τους άλλους στο πώς ο καθένας μπορεί να γίνει ένας Changemaker.
Ο Οδηγός Σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι ένας παγκόσμιος μεταφρασμένος οδηγός που χρησιμεύει στους επιχειρηματίες κοινωνικού τομέα για να τεκμηριώσουν την πρωτοβουλία τους στους χορηγούς, επενδυτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι το καταλληλότερο εργαλείο για να μπορεί ένας κοινωνικός επιχειρηματίας να υποβάλει τακτικά την έκθεση προόδου του. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο για να συμπληρώσετε τη δική σας έκθεση.