Συμμετέχοντες προγράμματος Impact 2016

Το πρόγραμμα Impact πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Έχοντας υποστηρίξει από 102 προγράμματα στην Ευρώπη, ο οργανισμός Ashoka έχει στόχο να εντοπίσει τις περισσότερο υποσχόμενες πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού στην Ελλάδα, να τις βοηθήσει σε οργανωτικό επίπεδο και να τις υποστηρίξει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουν το θετικό αντίκτυπό τους στην κοινωνία.

 

Το πρόγραμμα Impact, μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, απευθύνεται σε πρωτοβουλίες που: 

1. Συνεισφέρουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ατην Ελλάδα όπως απασχόληση, προαγωγή υγείας, εκπαίδευση, μετανάστευση κ.α. 

2. Οι δραστηριότητες τους έχουν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 1 χρόνο 

3. Έχουν έδρα την Ελλάδα

 

Οι 7 κοινωνικές πρωτοβουλίες που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία συνέντευξης έλαβαν υποστήριξη από τον οργανισμό Ashoka και την Accenture. Η υποστήριξη αυτή περιείχε: 

-Δωρεάν υποστήριξη και εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον οργανισμό Ashoka και την Accenture (με την παροχή μεντόρων) για 6 μήνες, με σκοπό να αποκρυσταλλώσουν τη στρατηγική τους, να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας τους, να ενδυναμώσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του εγχειρήματός τους και να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα της πρωτοβουλίας τους. Κύριες θεματικές εργαστηρίων: Στρατηγική ανάπτυξης, Business Model Canvas, Μέτρηση Αντικτύπου, Co-creation, Storytelling, Πηγές χρηματοδότησης κλπ.

 

-Σημαντικές διεθνείς συναντήσεις με μέλη του δικτύου του οργανισμού: α) διεθνώς αναγνωρισμένους κοινωνικούς επιχειρηματίες του δικτύου Ashoka - του 1ου παγκόσμιου δικτύου κοινωνικών επιχειρηματιών με πάνω από 3.300 μέλη - που ήρθαν από το εξωτερικό για το σκοπό αυτό,β) με σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους και γ) με πιθανούς χρηματοδότες.Παρακολουθείστε τους συμμετέχοντες του προγράμματος Impact!

 

 

Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες!

See video