ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link, την πλήρη λίστα με τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες του οργανισμού Ashoka για την προώθηση της κοινωνική επιχειρηματικότητας: https://www.ashoka.org/promote