Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Impact

Release Date: 
February 17, 2016

 

 

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Impact παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου, λόγω του μεγάλου όγκου εγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ashoka-impact.gr .