Οι πολίτες έχουν λύσεις, οι πόλεις ακούν;

Release Date: 
February 8, 2016

Η Όλγα Κλώντζα στο άρθρο της στο "Βήμα" παρουσιάζει την πλατφόρμα Citymart, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επενδύει σε ανθρώπους οι οποίοι επιλύουν με ευρηματικό τρόπο κοινωνικά ζητήματα.

 

15 Μαϊου 2015