Ίδεες και Λύσεις για την Ελλάδα

ATTILA VON UNRUH (Γερμανία)

Insolvents Anonymous 

 


Διαβάστε το προφίλ του Attila από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για την Insolvents Anonymous (στα Γερμανικά).
Στη Γερμανία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η πτώχευση συνήθως συνεπάγεται οικονομικά δεινά και καταστροφή της κοινωνικής υπόληψης του πτωχεύσαντος. Ορμώμενος από το πνεύμα, τη δέσμευση και τις δεξιότητες πτωχευμένων μικροεπιχειρηματιών σε μια ομάδα αυτοβοήθειας, ο Attila von Unruh ενδυναμώνει, αφαιρεί το στίγμα και στηρίζει το δικαίωμα και τη δυνατότητα αυτής της κατηγορίας επιχειρηματιών να επανεκκινήσουν την επιχειρηματική ζωή τους και να αναστρέψουν τον φαύλο κύκλο της απαξίωσης και της απομόνωσης.
Μέσω της Insolvents Anonymous και της BV INSO (Insolvency and New Opportunities Association), ο Attila έχει προσφέρει ήδη σε 8.000 πτωχεύσαντες την υποδομή, τη συμβουλευτική στήριξη και το δίκτυο που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους και να μην βρεθούν ξανά σε κατάσταση πτώχευσης.
Η Ashoka βρίσκεται στη διαδικασία εντοπισμού εταίρων στην Ελλάδα που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν το μοντέλο του Attila στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε οι πτωχευμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα να έχουν πλέον υποστήριξη. Επικοινωνήστε με την Ashoka Ελλάδας και τον Attila αν είστε ο υποστηρικτής που αναζητούμε!


JEAN-MICHEL RICARD και JEAN-DANIELMULLER (Γαλλία)

SIEL BLEU

 

Διαβάστε το προφίλ του Jean-Michel από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για τη Siel Bleu.
Ο Jean-Michel Ricard και ο Jean-Daniel Muller ανάπτυξαν μια προσέγγιση πρόληψης που βοηθά την κοινωνία να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις που αναδύονται από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους γηράσκοντες πληθυσμούς. Μέσω της SIEL Bleu, παρουσίασαν ένα νέο μοντέλο για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στη Γαλλία προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένες αθλητικές δραστηριότητες που βοηθούν τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τη φυσική και ψυχολογική ευεξία τους, να διατηρούν την αυτονομία τους και να καθυστερούν την έναρξη τυπικών εκφυλιστικών νόσων λόγω γήρανσης. Κάθε εβδομάδα, 100.000 άτομα επωφελούνται από τις υπηρεσίες της Siel Bleu σε περισσότερους από 4.000 οίκους ευγηρίας στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ιρλανδία. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά: ο κίνδυνος πτώσης και καταγμάτων ισχίου ή άλλων οστών μειώνεται κατά το 1/3, ενώ  πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι εάν το πρόγραμμα αυτό εφαρμοζόταν σε ευρύτερη κλίμακα θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 5 δις ευρώ το χρόνο από το σύστημα υγείας της Γαλλίας, μόνο από την πρόληψη των πτώσεων των ηλικιωμένων και την πρόληψη του διαβήτη τύπου ΙΙ.
Ο Jean-Michel και ο Jean-Daniel αναζητούν ευκαιρίες υιοθέτησης του προγράμματός τους στην Ελλάδα. Υποστηρίξτε τους για να μεταφέρουν τη φιλοσοφία της Siel Bleu στην Ελλάδα!


SASCHA HASELMAYER 

Citymart

 

Διαβάστε το προφίλ του Sascha από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για τη Citymart.
Ο Sascha Haselmayer βοηθά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους και να επενδύουν λιγότερους δημόσιους πόρους για μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, ενισχύοντας το δυναμικό τους για καινοτομία και ανοίγοντας τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε λύσεις και μεθόδους που ενισχύουν τη συμμετοχή και οδηγούν στη μεταμόρφωση των κοινωνιών. Η Citymart δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να υιοθετούν νέες λύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων, ανθεκτικών, ευνοϊκών για την  επιχειρηματικότητα κοινωνιών.
Η Citymart λειτουργεί σε περισσότερους από 50 δήμους διεθνώς και έχει δημοσιεύσει στην πλατφόρμα της περισσότερα από 99 προβλήματα, ανακαλύπτοντας περισσότερες από 10.000 νέες λύσεις, χωρίς να ανατρέχει σε παλιές μη αποτελεσματικές λύσεις, αναπτύσσοντας αναγνωρισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις τόσο για τον αστικό όσο και τον κοινωνικό ιστό. Σήμερα, 7,5 εκατομμύρια πολίτες επωφελούνται από λύσεις που παρέχονται 3 φορές γρηγορότερα μέσω της Citymart, ενώ 33 εκατομμύρια επωφελούνται εμμέσως.
Με την υποστήριξη  των επιχειρήσεων και των πολιτών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, έχουμε ως στόχο την υιοθέτηση της Citymart σε δήμους της Ελλάδας.

 

SANDRA SCHURMANN (Γερμανία)

JobAct


Διαβάστε το προφίλ της Sandra από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για το JobAct.
Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Projektfabrik της Sandra Schurmann πρωτοπορεί με το ειδικό της πρόγραμμα JobAct® για τη δημιουργία αλληλένδετων διαδρομώναυτογνωσίας/ αυτοανακάλυψης και εκπαίδευσης με στόχο να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας των ανέργων. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της θεατροπαιδαγωγικής όχι την προετοιμασία δημιουργικών ή καλλιτεχνικών σταδιοδρομιών, αλλά ως εργαλείο ενδυνάμωσης και στήριξης προκειμένου ο άνεργος να ξεφύγει από τον κύκλο της εξάρτησης και της απογοήτευσης.
Με ποσοστό επιτυχίας εύρεσης εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης στο 43%, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από εκείνα ανάλογων δημόσιων Γερμανικών οργανισμών για ανέργους, των οποίων τα ποσοστά ανέρχονται στο 24%. Εκτός από αυτό το ποσοστό επιτυχίας του 43%, ένα επιπλέον ποσοστό 24% από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα JobAct® επιστρέφουν στα θρανία για να πάρουν κάποιο πτυχίο ή συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα καταβάλλοντας εποικοδομητική προσπάθεια να αλλάξουν τη ζωή τους.
Μέσω της πρωτοβουλίας THIS WORKS, η Sandra και ο Lukas ταξιδεύουν σε όλη τη Νότια Ευρώπη για να εμπνεύσουν και να επεκτείνουν τον αντίκτυπο της δράσης στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Για το σκοπό αυτό, σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα στηρίζει τη διάδοση των μεθοδολογιών τους. Επικοινωνήστε μαζί τους μέσω του γραφείου της Ashoka στην Ελλάδα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά τους, αλλά και για να τους υποστηρίξετε ώστε να φέρουν το Jo-bAct στην Ελλάδα!

CHARLIE MURPHY και GWYN WANSBROUGH (ΗΠA/ΗΒ)

Partners for Youth Empowerment (PYE Global)

 

Διαβάστε το προφίλ του Charlie από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για την PYE.
Ο Charlie Murphy συνεργάζεται με κοινότητες και στόχος του είναι να αφυπνίσει δημιουργικούς ηγέτες από τη νέα γενιά. Η οργάνωση PYE παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε εκπαιδευτές, σχολεία και οργανώσεις που απευθύνονται στους νέους με μέσο τις τέχνες, ώστε να δημιουργήσει δυναμικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το 2013 εκπαίδευσαν 2.000 ενήλικους εκπαιδευτές από 500 οργανώσεις σε 8 χώρες, έχοντας αντίκτυπο σε περισσότερους από 200.000 νέους. Με το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό δίκτυο της PYE αλληλεπιδρούν τακτικά μέσω της πλατφόρμας πάνω από 10.000 εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο.

 

CHRISTIAN  VANIZETTE  (Γαλλία)

MakeSense

 

Διαβάστε το προφίλ του Christian από την Ashoka ή παρακολουθήστε το βίντεο για την MakeSense.
Ο Christian Vanizette έχει σχεδιάσει μια προσβάσιμη και παράλληλα εξαιρετικά δομημένη προσέγγιση για νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες απ’όλο τον κόσμο με σκοπό την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο στρατηγικής και λειτουργίας. Αντλεί έμπνευση από τις συλλογικές γνώσεις ενός παγκόσμιου δικτύου πολιτών προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και η δημιουργικότητά τους με απώτερο στόχο της επίσπευση της θετικής κοινωνικής αλλαγής.
Έως σήμερα, η MakeSense έχει υποστηρίξει περισσότερους από 520 κοινωνικούς επιχειρηματίες και έχει διοργανώσει 450 εργαστήρια με θέμα την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, ο Christian ανέπτυξε ένα δίκτυο από 10.000 Sensemakers σε 100 πόλεις από όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή 15.000 ατόμων.
Μέσω της πρωτοβουλίας THIS WORKS, η Ashoka υποστηρίζει τον Christian στην προσπάθειά του να αναπτύξει τη MakeSense στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου έχει διοργανώσει ήδη διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τοπικούς φορείς κοινωνικής καινοτομίας. Θα θέλαμε να φέρουμε την MakeSense και στην Ελλάδα. Αναζητούμε υποστηρικτές που θα βοηθήσουν τον Christian να αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια, θερμοκοιτίδες, δημόσιους φορείς και εταιρείες που θα θέσουν τα θεμέλια μιας υποστηρικτικής υποδομής που θα βοηθήσει στην ανάδειξη των καινοτόμων νέων κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα μας.

 

Martin Hollisnetz (Αυστρία)

Otelo

 

Διαβάστε το προφίλ του Martin από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά του.
Ο Martin ίδρυσε το Otelo το 2010, έναν ενιαίο χώρο για δημιουργικές τεχνικές δραστηριότητες για τη δημιουργία κοινωνικής και οικονομικής αξίας στις αγροτικές περιοχές, την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων, όπως η μετανάστευση της νεολαίας και η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή ανεργία, η αυξανόμενη φτώχεια και η απώλεια της περιφερειακής ταυτότητας και του πολιτισμού. Μέσω των εμπνευσμένων αυτών χώρων, το Otelo δημιουργεί ένα δίκτυο καινοτομίας, πολιτισμού και προσφέρει στην κοινότητα δωρεάν βασική υποδομή για να σκεφτεί, να παίξει, να μάθει και να δημιουργήσει.
Κάθε Otelo αποτελείται από έναν αριθμό χώρων συνάντησης, κουζίνα για να μαγειρεύουν τα γεύματα τους όλοι μαζί, έναν ανοιχτό χώρο για την ανταλλαγή ιδεών, ανοιχτά εργαστήρια για εργασίες κλωστοϋφαντουργικής αλλά και μηχανικής, καθώς και δωμάτια που ονομάζονται κόμβοι (Nodes). Αυτοί οι κόμβοι παρέχονται σε μια ομάδα τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας ιδέας σε τομείς όπως η δημιουργική οικονομία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εκπαίδευση, τη γεωργία και τη ρομποτική. Μέχρι στιγμής, 9 OTELOs έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα χωριά στην Αυστρία, συμπεριλαμβανομένων 10 εργαστήριων, 26 κόμβων (Nodes) και περίπου 500 ενεργών συμμετεχόντων, οι οποίοι με τις δραστηριότητές τους έρχονται σε επαφή με περίπου 20.000 ανθρώπους ετησίως.

 

Danielle Desguées (Γαλλία)

Boutique de Gestion

 

Διαβάστε το προφίλ της Danielle από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά της.
Με τη βοήθεια επιχειρηματιών, η Danielle Desguées από τη Γαλλία εφηύρε το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Advisors- EAs) και άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ διαχείρησης (Boutique de Gestion- BGE) στο Παρίσι το 1979. Οι μπουτίκ είναι ανοιχτά γραφεία διαχείρισης όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να «αγοράζουν» συμβουλές διαχείρισης. Οι μπουτίκ-BGEs βοηθούν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συμβουλών, το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές της επιχειρηματικής ιδέας του επιχειρηματία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη στρατηγική βιωσιμότητας, καθώς και την πρόσβαση σε κεφάλαια και συμβουλές κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα, η δράση της υποστήριξε τη δημιουργία πάνω από 16.000 επιχειρήσεων και 24.000 θέσεων εργασίας στη Γαλλία.

 

Guilhem Cheron (Γαλλία)

La Ruche qui Dit Oui 

 

Διαβάστε το προφίλ του Guilhem από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά του.
Ο Guilhem έχει δημιουργήσει το La Ruche qui Dit Oui («Η κυψέλη που λέει ναι»), μια νέα αγορά για τους προμηθευτές που στοχεύει κυρίως στον καταναλωτή. Ο Guilhem συγκεντρώνει μια σημαντική μάζα καταναλωτών και τους δίνει πρόσβαση σε ένα σύστημα διανομής για τοπικά, μικρής κλίμακας και περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα. Κάθε τοπική κυψέλη («Ruche») ή σημείο διανομής ηγείται από τον επικεφαλής της κοινότητας, ο οποίος προσλαμβάνει τοπικούς καταναλωτές και παραγωγούς καθώς επίσης διαχειρίζεται και ένα ειδικό διαδικτυακό χώρο αγοράς για κάθε Ruche. Έχοντας ως κίνητρο ένα μικρό μερίδιο από το εμπόριο και τον ηγετικό ρόλο στην κοινότητα, αυτοί οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες οδηγούν στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης τοπικής αγοράς παραγωγής τροφίμων μιας μικρής κλίμακας στη Γαλλία και τελικά σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.

 

Frank Hoffmann, Γερμανία

Discovering Hands

 

Διαβάστε το προφίλ του Frank από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά του.
Ο Δρ Frank Hoffmann έχει ανακάλυψει μια ανώτερη διαγνωστικά, προσωπική, χαμηλού κόστους μέθοδο εξέτασης του μαστού με την κατάρτιση τυφλών ανθρώπων ως ειδικευμένων τεχνικών. Η προσέγγιση του Discovering Hands, τους ενσωματώνει στις υποδομές της υγείας, ενισχύοντας παράλληλα την υγειονομική περίθαλψη των γυναικών και τη δημιουργία μιας εντελώς πρωτοπόρας επαγγελματικής πορείας σε μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές- ιδιαίτερες ικανότητες.

 

Serra Titiz, Τουρκία

Gelecek Daha Net

 

Διαβάστε το προφίλ της Serra από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά της.
Η Serra Titiz έχει δημιουργήσει την πρωτοβουλία "Gelecek Daha Net» (Το μέλλον είναι πιο φωτεινό) με σκοπό να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τους νέους να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να υλοποιούν τα σχέδια τους αλλά και να κάνουν πλήρως ενημερωμένες επιλογές ζωής, εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα της μειώνει τα ποσοστά αποχής από το λύκειο, το Πανεπιστήμιο αλλά και την εργασία καθώς δημιουργεί περισσότερο ικανοποιημένα  στην προσωπική τους ζωή άτομα, μια πιο παραγωγική οικονομία αλλά και κοινωνία γενικότερα. Η πρωτοβουλία της συνδυάζει τόσο διαδικτυακή όσο και φυσική παροχή συμβουλών, εργαστήρια, καθοδήγηση αλλά και ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσεγγίζει περισσότερους από 2.500 νέους στην Τουρκία με τη συμμετοχή πάνω από 600 διαφορετικών επαγγελματικών μοντέλων, οργανισμών και εταιριών.

Έχοντας πραγματοποιήσει με επιτυχία την πιλοτική δράση, η Serra έχει μπει πλέον στη φάση συνεργασίας με σχολεία και Πανεπιστήμια για την αναπαραγωγή της πρωτοβουλίας της σε τοπικό επίπεδο.

 

Ingrid De Jonghe (Βέλγιο)

Tejο

 

Διαβάστε το προφίλ της Ingrid από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά της.
H Ingrid De Jonghe στοχεύει με την πρωτοβουλία της στην πρόληψη αλλά και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των νέων και τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. Με την πεποίθηση ότι η διανοητικά αναξιοπαθής νεολαία πρέπει να έχει το χώρο της για να μιλήσει με κάποιον, ακριβώς τη στιγμή που είναι έτοιμη να το κάνει- χωρίς να πρέπει να περιμένει, η Ingrid με τη βοήθεια εθελοντών θεραπευτών παρέχει on-the-spot, ευκολά προσβάσιμη και δωρεάν παροχή συμβουλών σε νέους που έχουν ανάγκη. 

Η πρωτοβουλία της Ingrid έχει ξεκινήσει από το 2009 και μέσα σε πέντε χρόνια έχει βοηθήσει πάνω από 2.500 νέους με τους εθελοντές -από όλη την περιοχή της Αμβέρσας- να ξεπερνούν τους 100.

 

Gregor Demblin (Αυστρία)

Career Moves

Διαβάστε το προφίλ του Gregor από την Ashoka ή παρακολουθείστε το βίντεο για τη δουλειά του.

O Gregor Demblin έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Αυστρία, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτυχή διείσδυση και θέσπιση εταιρικής εμπιστοσύνης σε ο,τι αφορά τις ικανότητες, τις επιδόσεις και την προστιθέμενη αξία των ατόμων με αναπηρίες. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, οι άνθρωποι με αναπηρία, αποδεικνύουν τις κορυφαίες επιδόσεις τους στο ευρύ κοινό. Με την συνεργασία σημαντικών φορέων-εταιρειών, γραφείων ευρέσεως εργασίας, ιδρυμάτων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και ατόμων που αναζητούν εργασία, το Career Moves βοηθά τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν σε βάθος τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. Η πρωτοβουλία του Gregor επιπλέον, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών τοποθέτησης και εργασίας των ανθρώπων με αναπηρία από τους οργανισμούς απασχόλησης καθώς και την αποφυγή του στιγματισμού και αποκλεισμού τους.

Από την ίδρυση του Career Moves το 2009 και μέχρι τα μέσα του 2012, 1.585 αγγελίες θέσεων εργασίας δημοσιεύτηκαν και 83 επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής, 4.000 θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες προσφέρονται σε αυτήν την πλατφόρμα χάρις στην άμεση συνεργασία του Career Moves με εταιρείες HR σε ολόκληρη τη χώρα.