«Ο Christian Hiss και η κοινωνικοπεριβαλλοντική πλευρά της γεωργίας» του Ιωάννη Παπαχειμώνα

Ο Κρίστιαν μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στην Γερμανία. Ήταν οικογενειακή φάρμα, και από τα πρώτα οργανικά αγροκτήματα της χώρας. Αν και οι γονείς του ήθελαν να αναλάβει το αγρόκτημα, ο Κρίστιαν επέλεξε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, ιδρύοντας το δικό του οργανικό φυτώριο, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που βελτίωσαν την βιοποικιλότητα της Γερμανίας. Οι εμπειρίες του Κρίστιαν του κληροδότησαν μια βαθιά γνώση για τον τρόπο λειτουργίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροκτήματα στην Γερμανία.

Ο Κρίστιαν ξέρει ότι η γεωργία σήμερα χρηματοδοτείται όπως όλες οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως αυτή η μέθοδος δημιουργεί προβλήματα, καθώς τα μικρά αγροκτήματα δεν μπορούν να επιβιώσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις μεγάλες εταιρείες. Επίσης αυτή η κατάσταση έχει αρνητικές συνέπειες και για το περιβάλλον. Χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες για το πραγματικό τους κόστος παραγωγής, οι καταναλωτές ζητούν φτηνότερα προϊόντα. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, είναι ότι τα φτηνότερα προϊόντα έχουν πολλές φορές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, και την τοπική κοινωνία. Η γεωργία δεν επηρεάζει μόνο το τοπίο, αλλά και την βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους και του νερού, και την τοπική εργασία. Όμως κανένα από τα παραπάνω δεν προσμετρούνται στα προϊόντα. Η λύση του Κρίστιαν είναι η Regionalwert AG.

Με την Regionalwert AG, ο Κρίστιαν προσφέρει μια ευκαιρία επενδύσεων που αλλάζει το πρόσωπο της γεωργικής βιομηχανίας. Το 2008 ο Κρίστιαν πούλησε 300 μετοχές της Regionalwert AG, ενώ από τότε δεν έχει σταματήσει να διευρύνει την οικονομική της βάση. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, αφιερωμένη στο περιβάλλον και την κοινωνία, και διοικείται από διευθυντές που είναι με τη σειρά τους ειδήμονες στον τομέα της οργανικής γεωργίας και του περιβάλλοντος. Για να έχει μια σφαιρική εικόνα, ο οργανισμός δεν παρατηρεί μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του, αλλά και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά.

Η Regionalwert AG του Κρίστιαν διευρύνει την οικονομική βάση των οργανικών αγροτικών επιχειρήσεων, κρίνοντάς τις όχι μόνο βάσει οικονομικών κερδών, αλλά και βάσει των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κερδών. Για να το κάνει αυτό, ο Κρίστιαν έφτιαξε 64 δείκτες που καλύπτουν την επίδοση σε τρεις τομείς. Η Regionalwert AG φτιάχνει αλυσίδες ευκαιριών εκεί που πριν δεν υπήρχαν. Αγοράζει μικρά αγροκτήματα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο ενώ επενδύει σε οργανικές λύσεις. Με την Regionalwert AG, ο Κρίστιαν κατάφερε να φτιάξει έναν μηχανισμό που συνδέει το κεφάλαιο με τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις.

Ο Κρίστιαν ενισχύει την συμμετοχή όλων των μετόχων του, ώστε να παίρνουν όλοι μαζί αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας και του αντίκτυπου που έχει στην περιβαλλοντική γεωργία. Ο Κρίστιαν σχεδιάζει στο μέλλον να επεκταθεί στην περιοχή του Freeburg, με οργανικά προϊόντα αλλά και οι δράσεις του να έχουν αντίκτυπο σε όλη την Γερμανία.